Ølen Betong - hjem

Miljøsertifisert NS-EN ISO 14001

De globale klimautfordringene er et felles ansvar og noe Ølen Betong setter høyt på sin agenda. Vår målsetting er å drive vår virksomhet uten å skade miljøet. Vi arbeider kontinuerlig med å sikre at våre produkter og vårt forbruk skal ha et så miljøvennlig og bærekraftig livsløp som mulig gjennom hele sin produksjonsprosess. Derfor er vi miljøsertifisert iht. NS-EN ISO 14001.

Les mer om vår miljøsatsning, miljøpolicy og miljømål.

FNs Bærekraftsmål

Ølen Betong har valgt FNs Bærekraftsmål som gode rettesnorer for vår virksomhet og viser nedenfor til hva vi legger i disse hos oss.

Dette gjør vi ved å ha fokus på disse områdene:

Gjenbruk og ressursutnyttelse

Vi har fokus på gjenbruk og ressursutnyttelse av alle våre materialer og restmaterialer. Betongrester er ikke avfall. Det gjenbrukes:

Karbonavtrykk

Kortreist produksjon

Kortreiste råvarer som hentes ut fra naturen lokalt reduserer energiforbruk i form av mindre inntransport av råstoffet. Ferdigbetong produseres i nærheten av byggestedet, evt. med mobile betongblandeverk på byggestedet. Dette reduserer transportbehov for ferdige produkt til brukerstedet / anlegget. Mindre transport = mindre utslipp energiforbruk og utslipp.

Høy kvalitet i produksjonen

Høy kvalitet på hele produksjonslinjen er noe som er svært viktig for oss, ikke bare med tanke på sluttproduktet, men også for å unngå unødvendig ekstra produksjon eller avfall tilknyttet produksjonen. Betong er et materiale med høy trykkstyrke. Kombinert med riktig dimensjonert armering som tar opp strekk-krefter, er betong både sterkt, fleksibelt og formbart byggemateriale.

Avfallshåndtering

Vi har en bevisst holdning om å tenke miljø i forbindelse med avfall. Vår målsetting er å redusere den avfallsmengden som oppstår i vår virksomhet, samt å behandle dette på en forsvarlig, korrekt og miljømessig god måte. Dette gjør vi blant annet ved:

Vårt hovedmål: Vi skal ikke forurense.