Ølen Betong - hjem

Siste saker

Ølen Betong - ISO sertifisert for Miljø og Kvalitet

Ølen Betong er nylig blitt ISO-sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001 for kvalitetsledelse og resertifisert for NS-EN ISO 14001 for ytre miljø. – Å være ISO-sertifisert i samsvar med Internasjonale standarder er viktig for tillit fra kunder, innbyggere og ansatte, sier HMSK-rådgiverne i Ølen Betong.

28.06.2024

Ølen Betong-kompetansen

DØNN-skolen er etablert med hensikt å øke kompetansen internt, samt forbedre kunnskapen og relasjonen til kunder og samarbeidspartnere.

06.06.2024

Flere store elementkontrakter til Ølen Betong

Ølen Betong har sikret seg kontrakt med Skanska Norge AS på leveranse av betongelementer til samferdselsprosjektene E102 Fornebukrysset – Strand og E103 Strand - Ramstadsletta. Leveransene er til sammen på ca. 95 000 kvadratmeter.

29.05.2024

Lavkarbonbetong reduserer klimaavtrykket

– Vi har jobbet med lavkarbonbetong i mange år, og ønsker å levere miljøvennlig betong i klasse A som standard, sier teknolog i Ølen Betong, Truls Krossøy. Nå ønsker han seg strengere kvalitetskrav i bransjen.

14.05.2024

Stor aktivitet på Haugalandet

Ferdigbetongavdelingene på Haugalandet ser frem til travle tider. Rogfast troner selvsagt som det største prosjektet fremover, men årsavtalen med GL Prosjektservice sikrer også rekordlevering av ferdigbetong.

15.11.2023