Ølen Betong - hjem

Siste saker

Stor aktivitet på Haugalandet

Ferdigbetongavdelingene på Haugalandet ser frem til travle tider. Rogfast troner selvsagt som det største prosjektet fremover, men årsavtalen med GL Prosjektservice sikrer også rekordlevering av ferdigbetong.

15.11.2023

Full drift på Alnabru

Ølen Betong leverer betong til prestisjeprosjektet med å gi Oslo ny reservevannforsyning. Stubberud og bydelen Alna i Oslo er hovedriggområdet for den 11 kilometer lange rentvannstunnelen som skal gå mot Huseby i Vestre Aker. I tillegg drives det en tunnel mot beredskapsbassenget øst for Trosterud.

06.11.2023

Grønnere bilpark

Det siste tilskuddet hos Ølen Betong Transport er to nye helelektriske betongbiler som ble kjøpt inn i vår. Selskapet er godt i gang med å gjøre bilparken grønnere.

27.10.2023

Rekordkontrakt til Ølen Betong

Ølen Betong har sikret seg kontrakt med Skanska Norge AS på leveranse av betongelementer, ferdigbetong og kommunalvarer til samferdselsprosjektet E39 Rogfast på parsellen E04 Boknafjordtunnelen Nord. Kontraktsummen er i størrelsesorden 760 mill inkl. mva.

18.08.2023