Ølen Betong - hjem

700 m3 betong til Hanøytangen

Når 50-60 m3 betong skal ut av porten hver time så går blandeverket med optimall kapasitet og bilene står i kø for å laste. Da er det ekstra gøy når alt går knirkefritt, som den jobben som blandeverket i Bergen hadde 2. juni.

Publisert: 07.06.2011

Kristi himmelfartsdag hadde Ølen Betong sin avdeling i Bergen et stort oppdrag på Hanøytangen. Det ble levert rett under 700 m3 i en støp fra blandeverket på Laksevåg. Betongen, som var med stålfiber, var til et stort industridekke. Dette skal brukes til å sortere skrapjern på.

Åtte betongbiler gikk i skytteltrafikk fra blandeverket på Laksevåg hele dagen.

- Støypen gikk veldig bra, sier produksjonsleder Knut Ståle Lyngstad. - Vi hentet inn ekstra biler fra Ølen Betong sitt blandeverk ved Jondalstunnelen og i Ølen. Det tar ca 35 minutt å kjøre fra blandeverket og ut til Hanøytangen, der tømmetiden var helt nede i to minutter. Ved å gjennomføre denne store jobben på en dag som ellers var fridag, kunne leveransen gå sammenhengende i 14 timer. Med liten trafikk på veiene var dette optimalt.

Planlegging og valg av dag gjorde også at oppdraget ikke kom i konflikt med øvrige leveranser, som kan ligge på 350 - 400 m3 pr dag.

Ølen Betong sin avdeling i Bergen satser nå offensivt og kan vise til gode resultater.

Anders Helland har fått ansvaret for salg og kundeoppfølging innen ferdigbetong og Knut Ståle Lyngstad har tatt over som produksjonsleder. Det er 13 medarbeidere ved avdelingen på Laksevåg, derav to tilknyttet salg av betongvarer. - I det siste halvåret har det vært gjort en stor innsats for å forbedre alt innen salg, logistikk, drift og vedlilkehold, forteller Knut Ståle Lyngstad. – Vi har nå 8 betongbiler, derav 3 pumier (kombinert pumpe og trommel), samt 1 stor betongpumpe stasjonert i Bergen. Ved større oppdrag kan vi få inn biler fra andre av bedriftens blandeverk.