Ølen Betong - hjem

God utvikling første halvår

Ølen Betong-selskapene hadde en samlet omsetning i første halvår på 330 millioner kroner mot 234 millioner i tilsvarende periode i 2010. Dette er en økning på 41 prosent.

Publisert: 07.09.2011

Stor i betong

Ølen Betong har i dag etableringer over 20 ulike steder i Norge. Virksomheten har sin hovedbasis i betong, men er også stor innen transport og miljø. I Haugesund ligger Haugaland Gjenvinning AS, en bedrift som har satset stort på mottak, behandling og videresalg av næringsavfall. Langs kysten fra Lillesand til Bergen ligger betongfabrikkene som perler på en snor. Hele 13 betongstasjoner, samt fabrikk for betongvarer, elementfabrikk for samferdselstunneler og elementfarbrikk for bygg. I tillegg kommer flere lagre og utsalg. Nå etableres blandeverk på Gismarvik og i Sunndalsøra, mens produksjonen også foregår i Mosjøen, Hammerfest, Kirkenes og Vadsø gjennom både egne avdelinger og eierskap i andre selskaper.

Godt første halvår

Selskapene kan glede seg over god utvikling. Samlet omsetning første halvår 2011 ble på 330 millioner kroner mot 234 millioner i tilsvarende periode i 2010. Dette er en økning på 41 prosent.

Resultat før skatt for første halvår steg fra 7,5 millioner i 2010 til 16 millioner i år. Adm.dir. Arne Haldorsen er meget godt fornøyd med fremgangen.

- Det er en jevn fremgang på alle foretningsområdene. Samtidig er ordrereserven tilfredsstillene, sier Haldorsen. Totalt er den på 200 millioner kroner.

Utsiktene fremover er lovende med en ordrereserve på 200 millioner kroner samtidig som det er flere store prosjekter som er interessante for bedriften.Haugalandspakken inneholder flere delprosjekter, der E134 anleggene i Stordalen (Etne) og i Skjold (Vindafjord) er blant de første som kommer. Nye tunneler over Haukeli, Rogfast og Hordfast er andre interessante store prosjekter som planlegges.

For Ølen Betong som har spesialisert seg på brann- sikring samt vann- og frostsikring i samferdselstunneler, gir dette muligheter.

Styrket økonomi

Adm.dir. Arne Haldorsen forventer også et godt andre halvår for bedriftene.

Likviditetsreserven var pr 30.6.2011 på 62 millioner kroner mot 46 den på samme tid i fjor.

- Vi har hatt fokus på stram likviditetsstyring og kapitalforvaltning i denne perioden, legger han til.

Bokført egenkapital til sammen i selskapene var pr 30.6.2011 261 mot MNOK 243 ved siste årsskifte.

- For å opprettholde et høyt aktivitetsnivå i fremtiden er selskapene inne i en periode med investeringer for å fornye driftsmidler og også en del nyinvesteringer. Blant annet holder vi på med oppbygging av en ny betongstasjon på Gismarvik industriområde, større vedlikehold på hovedfabrikken og forbedringer av anlegget på Stord og i Bergen. Vi vil fortsette arbeidet med nødvendige omstillinger i selskapene, kostnadsforbedringer samt nyinvesteringer for å sikre fortsatt vekst og tilfredsstillende resultater i fremtiden, avslutter Haldorsen.