Ølen Betong - hjem

Jobbmesse ga arbeidssøkende nye muligheter

1000 arbeidssøkende møtte opp da NAV inviterte til jobbmesse 24. februar. Ølen Betong var en av 18 bedrifter på Haugalandet som deltok i Maritim Hall for å presentere arbeidsmuligheter i betongindustrien.

Publisert: 28.02.2011

- Det har aldri møtt så mange før. Vi har sendt ut 2662 invitasjoner til hele Nord-Rogaland, sier Merethe Prytz Haftorsen, leder i Nav Marked Nord-Rogaland, som var svært fornøyd med at 1000 av disse møtte frem.

En stor del av dagen var det kø foran Ølen Betong sin stand der personal- ansvarlig Mai Eli Jørgensen, markedssjef Steinar Skartland og administrerende direktør Arne Haldorsen besvarte spørsmål fra de arbeidssøkende og tok i mot CV'er og jobbsøknader.

Behov for kompetanse

Ølen Betong har i den senere tid lyst ut flere ledige stillinger i lokalavisene. Tidligere kunne responsen være liten, men dette har snudd. Årsaken ligger nok i at flere bedrifter i Karmøy og Haugesundsområdet har måttet redusere bemanningen. Ved utgangen av januar var 4,6 prosent av arbeidsstyrken i Haugesund kommune helt arbeidsledig.

Ekspansivt i Vindafjord

I Vindafjord er situasjonen en annen. Bedriftene ekspanderer og sikrer seg stadig nye kontrakter. Dette gir økt behov for bemanning med riktig kompetanse. Flere bedrifter i Vindafjord søker etter ingeniører, noe det er mangel på for tiden. Men et konsern med 200 stillinger og 500 millioner kroner i omsetning har behov for et stort spekter av stillinger, både innen administrasjon, salg, logistikk, vedlikehold og produksjon.

Ølen Betong vokser

Ølen Betong har etter hvert fått fotfeste i alle landsdeler gjennom både egne avdelinger, eierskap i bedrifter og i form av større prosjektleveranser. I Nord-Norge er fire fabrikker i virksomhet med produksjon av ferdigbetong. I Trøndelag pågår store leveranser av elementer til veitunneler. Dette er et produktområde bedriften har levert svært mye av til Østlandet hvor Ølen Betong også eretablert med egen salgsavdeling og lager for kommunalvarer, på Vøyenenga like vest for Oslo. På Sørlandet og i Agder, hvor Ølen Betong har vært i en årrekke, er bedriften 50% eier i hele syv betongstasjoner. Hovedaktiviteten finnes likevel på Vestlandet med flere elementfabrikker, betongvarefabrikk og syv betongblandeverk i drift.

Les mer