Ølen Betong - hjem

ØB kjøper selskap med 5 betongfabrikker

Ølen Betong har kjøpt 50 % av aksjene i AS Kvinesdal Ferdigbetong, som driver fem betongstasjoner i Vest-Agder.

Publisert: 23.02.2011

I januar 2011 solgte Ølen Betong AS sin eierpost i Sirdal Betong AS til selskapet AS Kvinesdal Ferdigbetong. Denne bedriften, som dermed har fem betongstasjoner i Vest-Agder, omsetter årlig samlet for 40-50 millioner kroner.

I etterkant av aksjesalget ble Ølen Betong tilbudt å kjøpe seg inn i AS Kvinesdal Ferdigbetong. Disse forhandlingene førte frem til at Ølen Betong AS nå har undertegnet avtale om kjøp av 50 % av aksjene i nevnte selskap fra Sandnes Betong AS, som fortsatt eier de resterende 50 %.

Styre og administrerende direktør i Ølen Betong AS ser på dette oppkjøpet som en strategisk god beslutning som passer inn selskapet sin policy og satsning for fremtiden. Selskapet vil stå for driften av fem betongstasjoner, derav to i Flekkefjord, samt anlegg i Kvinesdal, Lyngdal og på Tonstad i Sirdal. De nye eierne i Kvinesdal Betong har ellers besluttet å skifte navn på selskapet til Agder Betong AS.

Oppkjøpet fører til at Ølen Betong nå er inne som eier på i alt 18 stasjoner for ferdigbetong i Norge, samt to elementfabrikker, en betongvarefabrikk, flere lager og utsalg av betongvarer, samt elementfabrikk og betongblandeverk i Russland.

Ølen Betong AS eier også 50% i selskapene Ribe Betong AS og Ribes Betongpumping AS, som har to betongblandeverk i hhv. Lillesand og Kristiansand.

Les mer i Haugesunds Avis