Ølen Betong - hjem

ØB overtar ferdigbetongproduksjonen i Sandeid

Ferdigbetongavdelingen i Ølen Betong overtar driften av blandeverket i Sandeid fra 1 juni. Produksjonen av ferdigbetong ved Sandeid Cement AS vil drives videre som en avdeling i Ølen Betong. -Dette for å gjøre tingene enklere og mer rasjonelt, sier avd. leder Svein Atle Berge.

Publisert: 27.05.2011

Ølen Betong AS kjøpte som kjent Sandeid Cement i desember 2010. Dette har gjort bedriften sterkere i forbindelse med leveranser til alle typer prosjekter i regionen. Med samkjørte resepter (betongsammensetninger) kan biler lastes og kjøres fra begge fabrikkene. Nå styrkes dette fellesopplegget enda mer ved at drift, salg og leveranser gjøres felles av Ølen Betong.

- Fra og med 1. juni 2011 vil ferdigbetongavdelingen i Ølen Betong overta driften av blandeverket i Sandeid, sier Svein Atle Berge.- Dette for å gjøre drift og fakturering så rasjonelt og optimalt som mulig. Endringen gjelder ikke elementproduksjonen som holder frem som før.

En avdeling i Ølen Betong

Regnskapsførsel og fakturering vil fremover skje fra Ølen Betong AS i Ølen, der blandeverket i Sandeid vil fremstå som en av Ølen Betong sine avdelinger. Fakturaer vil nå bli sendt ut med Ølen Betong sin logo. Oppgjør for fakturaer skal derfor gjøres til Ølen Betong også når betongen kommer fra avdelingen i Sandeid.

- Kontaktpersoner og betingelser for kundene vil være som før, sier Berge. - Skulle det være spørsmål til leveranser eller til faktura, tas dette gjennom driften ved blandeverket i Sandeid, der kontaktpersonen er Bastian Reimers (mob. 94 82 51 98.)

Ølen Betong håper at endringen vil gå greit og ser frem til et godt samarbeid med kundene. Bedriftsledelsen tror markedet vil oppleve endringen som positiv og har denne uken sendt ut brev der kunder og leverandører blir godt informert.