Ølen Betong - hjem

Satsning på sikkerhet

Studenter fra Lundeneset VGS sin linje for Sikkerhet og Samferdsel besøkte Ølen Betong for å sette seg inn i bedriftens nye rutiner for HMS og sikkerhet.

Publisert: 06.04.2011

Det har vært gjort flere oppgraderinger i Ølen Betong vedr. sikkerhet de siste årene. Både i Sveio og i Ølensvåg er havnene tilrettelagt og sertifiserte som ISPS havner som kan ta imot skip som går i internasjonal fart. Ved hovedkontoret er adgangskontrollen vesentlig skjerpet både med inngjerding, bom, kameraovervåkning og sikkerhetslåser. Besøkende må alle passere gjennom resepsjonen der de blir registrert med navn, selskap og hvem de skal besøke, før de får adgangskort og kan delta i møter her.

Stadig flere av avdelingskontorene og lagrene får kameraovervåkning og kodelåser. Her kan også registreres hvem som har låst seg inn etter stengetid.

Ølen Betong er en virksomhet der det er stor trafikk inn og ut av området av tunge kjøretøyer, betongbiler, hjullastere og trucker. Det håndteres og løftes tunge betongkonstruksjoner som kan veie flere tonn. Da er det viktig at de som har ærend inn på området også er forsvarlig utstyrt med verneutstyr og ikke beveger seg inn i risikoområder.

Vårt mål er 0 skader. Det gjelder både for ansatte og besøkende. Så fikk vi gleden av å få besøk av denne gruppen med interesserte ungdommer som etter hvert skal inn i andre virksomheter for å arbeide med sikkerhet og HMS. Noe som blir både utfordrende og spennende, men som er svært aktuelt og viktig i alle bedrifter i dag.