Ølen Betong - hjem

Stor betongkontrakt på Sunndalsøra

Siste uken i august inngikk Ølen Betong avtale med AF Gruppen om levering av 42.000 m3 betong til et rassikringsprosjekt i Sunndalsøra. Kontraktsverdien er på ca 60 millioner. Oppstart vil være oktober 2011, med varighet ca 2 år.

Publisert: 07.09.2011

- Dette er en stor jobb som vil kreve at vi bygger opp en midlertidig avdeling i Sunndalsøra, forteller adm.dir. Arne Haldorsen. Bedriften har alt kjøpt inn et nytt mobilt blandeverk for denne kontrakten og forbereder nå det praktiske for å gjennomføre leveransen som starter ca 15. oktober 2011 og går fram til 2013.

Kontrakten er inngått med AF Gruppen. Et entreprenørfirma som Ølen Betong har samarbeidet med på en rekke store betongjobber, bl.a. den pågående T-forbindelsen.